Dziś wspomnienie błogosławionego Filipa Rinaldiego.

Od lat młodzieńczych był zauroczony księdzem Bosko, co przyczyniło się do decyzji o zostaniu kapłanem. Mianowany został wikariuszem i ekonomem generalnym, a następnie wybrany na przełożonego generalnego. Jest założycielem Instytutu świeckiego Ochotniczek Księdza Bosko.
Patron osób które mają problemy z powołaniem.

Błogosławiony Filipie Rinaldi – módl się za nami!