Dziś wspomnienie świętego Franciszka Salezego.

Był dobrze wykształconym duchownym,  który studiował na uniwersytetach w Paryżu, Padwie, a także w kolegium w Annecy.

Możemy powiedzieć, że źródłem duchowości salezjańskiej jest pięć zasad życia duchowego wg. św. Franciszka Salezego:

1. Trzeba rozkwitać tam, gdzie Bóg nas zasadził

2. Ćwiczenie w cnotach

3. Spotykać Boga w wydarzeniach codziennych

4. Łączyć modlitwę i życie

5. Codzienność przemieniona.

Jest patronem dziennikarzy, katolickiej prasy, zakonów wizytek, salezjanów i salezjanek oraz miast Annecy, Chabery i Genewy.

Święty Franciszku Salezy – módl się za nami!