Kochani! Zaczynamy nowy rok na pełnych obrotach! Nie można ociągać się w dobrym (zobacz: Rz 12, 9-13).

Papież Franciszek proponuje, żebyśmy w Roku 2016 podejmowali (i starali się wprowadzać w życie!) uczynki miłosierdzia (względem ciała i duszy). My podjęliśmy to zadanie już w październiku i dzielnie w nim trwamy! Pomagają nam w tym „Wyzwania Miłosierdzia”. Dziś rozpoczynamy kolejne!!!

 

Wyzwanie na styczeń – NAGICH PRZYODZIAĆ!

co_powie

Zachęcajmy się nawzajem do dobrego. Przypominajmy sobie. Wypełniajmy uczynki miłosierdzia razem, we wspólnotach. Niech Cały świat wypełni się Miłosierdziem Bożym!