Już 12 marca 2016 r. spo­tykamy się na kole­jnych roz­gry­wkach przy­go­towu­ją­cych do majowej Piel­grzymki Inspek­to­ri­al­nej Min­is­tran­tów. Mecze roze­grane będą trady­cyjnie w trzech kat­e­go­ri­ach wiekowych: M, S i L.
Opiekunowie składają karty zgłoszeniowe w zakrys­tii, przed rozpoczę­ciem Mszy Świętej.

Plan spotka­nia:

9:00 — Eucharys­tia w Miękini
10:00 — roz­gry­wki i obiad na hali w szkole im. Orła Białego

Prosimy kapłanów, o przyniesie­nie swoich alb na Mszę Świętą.

Koszt:  10 zł

minipim-kosz

Regulamin wewnętrzny MLK

KARTA ZGŁOSZEŃ na Mini PiM MLK