W dniach 7-8 kwietnia 2016 w Salezjańskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowskich Górach, odbyło się spotkanie młodzieży szkół salezjańskich z Inspektorii Wrocławskiej, w którym uczestniczyli uczniowie placówek z Lubina, Poznania oraz Tarnowskich Gór. Zjazd zainaugurowano w czwartek, 7 kwietnia, wspólnym wieczorem integracyjnym. 8 kwietnia odbyła się zasadnicza część spotkania, czyli zawody sportowe w piłce nożnej i piłce siatkowej. Równolegle do rozgrywek, miało miejsce zebranie samorządów uczniowskich, któremu przewodniczyli ks. Mirosław Łobodziński i ks. Tomasz Hawrylewicz, a tematem rozmów były możliwe sposoby usprawniania działania samorządów i oratoriów oraz dzielenie się pomysłami w tym zakresie. Około południa odbyło się oficjalne ogłoszenie wyników sportowych zmagań:

Piłka nożna – gimnazja

  1. Gimnazjum w Salezjańskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowskich Górach
  2. Gimnazjum Salezjańskie im. św. Dominika Savio w Lubinie

Piłka nożna – szkoły ponadgimnazjalne

  1. Liceum w Salezjańskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowskich Górach
  2. Liceum w Zespole Szkół Salezjańskich im. Piątki Poznańskiej w Poznaniu
  3. Liceum Salezjańskie im. św. Jana Bosko w Lubinie

Piłka siatkowa – gimnazja

  1. Gimnazjum w Salezjańskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowskich Górach
  2. Gimnazjum Salezjańskie im. św. Dominika Savio w Lubinie

Piłka siatkowa – szkoły ponadgimnazjalne

  1. Liceum w Salezjańskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowskich Górach
  2. Liceum Salezjańskie im. św. Jana Bosko w Lubinie

Weronika Kułacz

Gratulujemy wszystkim biorącym udział w rozgrywkach i już z niecierpliwością czekamy na przyszłoroczne spotkanie.

praca w grupach 1praca w grupach 3praca w grupach 6praca w grupach 6

praca w grupach 7praca w grupach 4praca w grupach 1