„Pamiętajcie… wymagajcie od siebie, nawet gdyby inni od was nie wymagali” JPII

Powodzenia – x. MW SDB 😉

Qr czerwiec