Pójdź za Mną…

IMG_0326

Ten głos usłyszeli i poszli za Panem nowo wyświęceni kapłani-salezjanie. Do ks. Mikołaja Wyczałka i ks. Przemysława Jaskota dołączył w ostatnich dniach ks. Tomasz Sage. Pierwsi otrzymali świecenia we Wrocławiu z rąk J.E. Ks. Apb Józefa Kupnego, a ostatniemu w Tarnowskich Górach święceń udzielił bp. Adam Wodarczyk. Neoprezbiterom życzymy wielu łask, opieki Wspomożycielki i tego, aby swoje kapłaństwo realizowali przede wszystkim jako służbę młodym, tak jak ks. Bosko.