(ANS – Rzym) 


W czasie obrad Rady Generalnej Przełożony Generalny ks. Ángel Fernández Artime podał tytuł i nakreślił linie przewodnie przesłania, jakie zostanie skierowane w ramach Wiązanki 2017: “JESTEŚMY RODZINĄ! Każdy dom szkołą życia i miłości”.

WIAZANKA ANS

W tym roku Przełożony Generalny, zgodnie ze wskazaniami Papieża i całego Kościoła, proponuje zastanowić się nad tematem rodziny. “Jesteśmy rodziną” – to stwierdzenie rozpoczyna Wiązankę 2017: rodzina jako miejsce życia, rodzina jako szkoła życia i miłości. 

 

Wybór tematu Wiązanki 2017 jest owocem prośby, jaka została skierowana przez Konsultę Rodziny Salezjańskiej, która jednomyślnie poprosiła, by jej treść w tym roku trakowała o rodzinie, uwzględniając wyzwnia, jakim ta musi stawić czoła w nowych sytuacjach, i refleksje, jakie były przedmiotem obrad dwóch Synodów, i zawiera Adhortacja apostolska “Amoris Laetitia”.

 

Wiązanka 2017 nie chce stanowić refleksji kończącej całą dyskusję, raczej jej zamiarem jest zaproponowanie pewnych znaczących punktów, które pomogą członkom Rodziny Salezjańskiej rozwinąć temat w odpowiednich kontekstach.

 

Przełożony Generalny przeprowadza salezjańską lekturę tematu, przywołując główne kwestie papieskiego listu, a następnie proponuje pewne linie refleksji, wychodząc od “Ram odniesienia dla duszpasterstwa młodzieżowego”. 

 

Już sama prezentacja wskazuje na zadania, jakie wypływają z Wiązanki 2017: przede wszystkim te dotyczą rodzin związanych ze środowiskami salezjańskimi, a następnie – misji “Rodziny Salezjańskiej w świetle Systemu Prewencyjnego Księdza Bosko: uczynić świat domem, wielkim rodzinnym podwórkiem przyjaciół, praktykowania życia i spotkania z Bogiem”.