(ANS – Rzym)
X
Następca Księdza Bosko, ks. Ángel Fernández Artime, po przychylnej opinii Rady Generalnej, w czasie spotkania w dniu 11 lipca zatwierdził przynależność Bractwa Kontemplacyjnego Maryi z Nazaretu (FCMN) do Rodziny Salezjańskiej Księdza Bosko. Bractwo, to, uznane jako publiczne stowarzyszenie wiernych, jest 31. grupą wielkiego charyzmatycznego drzewa, któremu początek dał św. Jan Bosko, pierwszy wśród osób kontemplujących w działaniu. 

Idea powstania FCMN ma swoje korzenie w zaniepokojeniu bpa Nicoli Cotugno, salezjanina – dzisiaj emerytowanego arcybiskupa Montevideo – obecnym w nim już od czasów nowicjatu, gdy ten przejawiał skłonność do życia kontemplacyjnego, a kiedy to został zachęcony do pozostania w Zgromadzeniu Salezjańskim.

Nagląca potrzeba kontemplowania charyzmatu salezjańskiego została potwierdzona na przestrzeni lat przez różnych salezjanów, a wśród nich w 1964 roku przez ks. Egidio Viganò, który potem został VII następcą Księdza Bosko.

Dzięki odważnej inicjatywie bpa Giuseppe Gottardiego, biskupa pomocniczego Montevideo, również salezjanina, w dniu 14 sierpnia, w czasie Eucharystii miały miejsce pierwsze konsekrowania się Maryi członków Bractwa Kontemplacyjnego. “To, co mogę zapewnić, to to, że ta kontemplacja w działaniu, która stanowi sposób, w jaki chcemy przeżyć nasze życie, tkwi mocno w duchowości salezjańskiej” – stwierdzi przy tej okazji ks. Cotugno.

W 1986 r. FCMN zostało wcielone w Kościół lokalny, a w 1933 roku zostało prawnie zatwierdzone jako prywatne stowarzyszenie wiernych.

Tożsamość charyzmatyczna bractwa zasadza się na kontemplacji w działaniu. “Żyć kontemplacją oznacza dla członków tego bractwa mieć udział w doświadczeniu zjednoczenia z Bogiem we wszystkich działaniach i wyrazach życia… Maryja z Nazaretu, kobieta dnia codziennego, jest naszym wzorem kontemplacji” – czytamy na stronie FCMN.

Bractwo tworzą świeccy, osoby konsekrowane i kapłani, a działa ono dzisiaj w Urugwaju, Argentynie, Włoszech, na Słowacji i Republice Czeskiej. Moderatorką FCMN jest pani Silvia Ourthe Cabale.

Na stronie sdb.org znajduje się dokument potwierdzający przynależność tego bractwa do Rodziny Salezjańskiej, podpisany przez Przełożonego Generalnego, w którym czytamy m.in.: “To bractwo swoim świadectwem życia duchowego kontemplacyjnego i swoją działalnością wychowawczo-duszpasterską oraz pracą społeczną realizowaną w stylu salezjańskim wnosi cenny i oryginalny wkład w Rodzinę Salezjańską, ubogacając ją własnym charyzmatem osób kontemplujących w działaniu, czyniąc to w duchu Księdza Bosko i pozostając wiernym Założycielowi”. 

ŹRÓDŁO: infoans.org