Oświęcim


Początek lipca jest w naszej Inspektorii czasem rozpoczęcia prenowicjatu stacjonarnego. Sam prenowicjat rozpoczą się już w marcu. Ponad dwudziestu kandydatów z całej Polski zgłosiło się do domu salezjańskiego w Oś‌więcimiu, aby przyjrzeć się swojemu powołaniu. Przez niemal dwa miesiące będą wspólnie poznawać specyfikę charyzmatu salezjańskiego, aby rozsądnie podjąć kolejną decyzję: wstąpienie do nowicjatu w Kopcu k/Częstochowy.
Opiekę duchową nad kandydatami sprawuje ks. Jerzy Gonta.
Wspierajmy modlitwą czas ich rozeznawania.