logo_kraków(ANS – Rzym) – W Światowych Dniach Młodzieży (ŚDM) 2016, które odbywają się w Polsce, wezmą udział pielgrzymi pochodzący z pięciu kontynentów. Rejestracja poszczególnych grup dobiegła końca (chociaż zawsze istnieje jeszcze opcja last minute), tak więc można podać pierwsze dane liczbowe.

1,5 miliona osób ma wziąć udział w głównych wydarzeniach ŚDM. 

Największe grupy uczestników to: 

  • 171 979 pielgrzymów z Polski
  • 77 224 pielgrzymów z Włoch
  • 30 861 pielgrzymów z Hiszpanii

Nowością w tym roku będzie obecność delegacji z Kosowa, Bangladeszu, Gibraltaru, Palestyny, Birmy i Sudanu Południowego.  

Salezjański Ruch Młodzieżowy (SYM) w czasie tych ŚDM będzie liczyć:

  • 5600 ludzi młodych z 5 kontynentów.

Najliczniejsze delegacje to:

  • 1600 ludzi młodych z Polski
  • 1150 ludzi młodych z Włoch
  • 500 ludzi młodych ze Słowacji

Delegacją, która przybędzie z najbardziej odległego miejsca, będzie delegacja z Australii.

Wymiar symboliczny dla świata to udział młodych z Salezjańskiego Ruchu Młodzieżowego z Syrii, Libanu i Egiptu, którzy będą tworzyć jedną delegację Bliskiego Wschodu, a którzy będą uczestniczyć wraz z młodymi z Włoch-Piemontu.

Te liczby mówią same za siebie: wyraźnie widać, że młodzi chcą celebrować i świadczyć o swojej wierzy w Chrystusa. Jednak te liczby nie są w stanie powiedzieć o tej pomocy i wysiłkach, jakie musiało podjąć wielu ludzi młodych, aby zdobyć odpowiednie środki materialne, pozwalające również ich rówieśnikom wziąć udział w tych ŚDM.

Liczby, chociaż wysokie, nie wyrażają prawdziwej intencji, jaka przyświeca licznym ludziom młodym, chcącym uczestniczyć w ŚDM: wspaniałomyślność i miłość przeżywane w najwyższym stopniu.

(źródło: infoans.org)

boscoteam na sdm 2016