Piękne, można wręcz powiedzieć, że niecodzienne spotkanie miało miejsce w sobotę 24. września w kościele p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Lubinie. Kolejny Dzień Wdzięczności Salezjanów Współpracowników i Salezjanek Współpracownic był dla kilkunastu osób momentem szczególnego włączenia się w życie i posłannictwo Rodziny Salezjańskiej.

SSW LUBIN 02

Uroczystej Mszy św. przewodniczył ks. Alfred Leja, który w kazaniu powiedział m.in.: „Dziękujemy za dar, jaki otrzymaliśmy w osobie Księdza Bosko i Marii Dominiki Mazzarello. Dziękujemy za owoce Słowa Bożego i owoce Ducha Świętego w ich życiu. Za to, że ich miłość poddana ciężkim próbom okazała się prawdziwie z Boga. (…) Każda osoba w Rodzinie Salezjańskiej jest w jakiś sposób przedłużeniem serca i dłoni Księdza Bosko i Marii Dominiki Mazzarello. I ma owocować. W tym najbliższym roku patronami naszymi będą błogosławieni oratorianie z Poznania. Synowie Księdza Bosko dali im początkowy szlif, siali słowo Boże, które przyniosło swój owoc świętości. Dokładnie 76 lat temu, 24 września 1940 r. zostali aresztowani. Przez 23 miesiące byli okrutnie nękani. W tym czasie dojrzeli i ich śmierć była męczeństwem, czyli oddaniem życia z miłości tak jak ukrzyżowany Jezus (…). Dziś mamy dzień radości. Kilkunastu braci i sióstr odkryło, że mają w sobie coś w tego daru Księdza Bosko. Może zaczęło się to od tego, że fajnie jest być z salezjanami czy salezjankami, ale doszło do tego, że chcą być Salezjanami Współpracownikami i Współpracownicami. Otrzymują dziś nową tożsamość. (…) Prosimy dziś dla was od taki dar „księdzaboskowej” miłości”.

A oto moment złorzenia przyrzeczeń przez nowych członków Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników i Współpracownic.

 

Kolejnym punktem programu Dnia Wdzięczności była konferencja ks. Arkadiusza Szymczaka, który pełni funkcję inspektorialnego delegata ds. SSW.
Po świątecznym obiedzie w auli Liceum Salezjańskiego w Lubinie (salezjan.lubin.pl) uczestnicy odmówili na zakończenie spotkania Koronkę do Bożego Miłosierdzia.
Radując się z faktu powiększenia się grona Rodziny Salezjańskiej pamiętajmy nieustannie, aby modlić się za siebie nawzajem.