Rozpoczynamy nowy rok szkolny, oratoryjny, a więc i formacyjny. Chcemy skupić naszą uwagę na Błogosławionej Piątce Poznańskiej w związku ze zbliżającą się 75. rocznicą ich męczeńskiej śmierci. Kalendarze Salezjańskie będą nam o tym stale przypominać i zachęcać do osobistego poznawania sylwetek chłopców, szczególnie Edy Kaźmierskiego.

Poza tym, pragniemy, aby Błogosławieni Oratorianie towarzyszyli nam na co dzień w oratoriach. Chcemy dowiadywać się jak żyli oraz jakimi byli ludźmi, a także uczyć się od nich tego, co doprowadziło ich do świętości. Ma nam w tym pomóc akcja „5 Wspaniałych”, która rozpoczyna się już teraz, a zakończy się podczas MGS-u w sierpniu.


Nowy obraz (19)


Nawiązując do akcji SMASH, która przez listy i zawarte w nich zadania miała przygotować nas do przeżycia dwusetnej rocznicy urodzin Księdza Bosko, co dwa miesiące, każda wspólnota będzie otrzymywać list od jednego z pięciu wychowanków Oratorium na Wronieckiej. Dowiemy się z niego nieco o życiu danego chłopca, poznamy również cechy, które wyróżniały go wśród kolegów. Każdy z listów zwróci naszą uwagę na inną sferę ich życia. Listy zmotywują nas do zastanowienia się nad naszym życiem i działalnością oratorium i innych grup młodzieżowych (SL, SALOS, inne) oraz przekażą nam konkretne zadanie, którego wykonanie będzie podsumowaniem pracy związanej z pojedynczym listem.

Zachęcamy do wzięcia czynnego udziału w projekcie, a tym samym pogłębienia swojej całorocznej pracy formacyjnej.

IRM 5