Nowicjat w Kopcu


W „urodzinowy dzień” Matki Boskiej (8 września) pięciu nowych salezjanów złożyło swoje śluby zakonne wchodząc do wielkiej Rodziny Salezjańskiej.

Świętujemy w tym dniu, jak powiedział w homilii ks. Inspektor Jarosław Pizoń, „narodziny pięciu naszych braci do życia w charyzmacie Księdza Bosko, do życia konsekrowanego”.

W czasie uroczystej Mszy św. została odczytana Ewangelia przedstawiająca rodowód Jezusa Chrystusa. W swoim kazaniu, ksiądz Inspektor zauważył, iż „każda osoba z tego rodowodu, nawet ta mało nam znana, ma swoje oblicze, ma swoje imię, ma swoją wartość, ma swoje życie, które jest w pamięci Boga”.

Kontemplując ten Boży plan widzimy, że nic nie jest bez celu w oczach Bożych. Każdy człowiek odgrywa swoją rolę na Bożej scenie. Po to została stworzona cicha Maryja, jej małżonek pokorny Józef, aby dokonali tego, co Bóg zamierzył.
I tak możemy myśleć o wszystkich. Także o nas. Że zostaliśmy stworzeni po to, aby realizować Boże plany zbawienia wobec świata.

IMG_6126

fot. Adrian Sroka SDB

„Patrzę nas was pięciu, bracia, i myślę o wszystkich synach Księdza Bosko. Można przecież stworzyć rodowód salezjański: od Księdza Bosko do księdza Rua, ks. Albera i tak dalej aż do 10. następcy Księdza Bosko, który jest dziś duchowo z nami. My jesteśmy od Księdza Bosko. My jesteśmy braćmi Księdza Bosko. Jego synami – spadkobiercami. Jego zechciał Bóg w swoich planach, z misją, celem, tajemnicami, krzyżami, z wielkim umiłowaniem młodzieży. Po nim przyszły kolejne pokolenia, a wśród nich jesteśmy my. Z całą pokorą trzeba to powiedzieć.
W tym rodowodzie widzimy także takie więzy, które zbudowały rodzinę – Rodzinę Salezjańską, pochodzącą od Księdza Bosko, przekraczającą jego najśmielsze oczekiwania.
Jesteśmy wdzięczni Bogu, my Rodzina Salezjańska, za tak szlachetny rodowód. Za tak zobowiązujący rodowód, i za tak przyszłościowy.
Jesteśmy wdzięczni Bogu również za was, za waszą odpowiedź, za waszą gotowość życia i pójścia za Chrystusem posłusznym, ubogim i czystym – na wzór Księdza Bosko. W czasie nowicjatu mogliście przy pomocy księdza magistra i innych współbraci pochylać się nad Konstytucjami Salezjańskimi (…) Wiecie zatem, że profesja salezjanina jest znakiem spotkania miłości Boga, który powołuje i ucznia, który odpowiada na to wezwanie oddając się całkowicie Jemu i braciom”.

IMG_6123

Właśnie tego byliśmy dziś świadkami. Złączenia kolejnych powołanych z Księdzem Bosko, z braćmi salezjanami, z Rodziną Salezjańską.  Bóg współdziała z tymi, którzy Go miłują, którzy są powołani według Jego zamiaru (Rz 8, 28).