Studenci z Wrocławia i Opola przebywają na Obozie Adaptacyjnym w Białym Dunajcu. W czasie dzisiejszego Festiwalu Piosenki Wszelakiej przedstawiciele duszpasterstwa akademickiego MOST zaprezentowali się w taki oto sposób: