II Kongres Dyrektorów Salezjańskich Przedszkoli, Szkół i Ośrodków Wychowawczych rozpoczął się w piątek 30 września br. w Licheniu.

Pierwszym punktem tegorocznego spotkania była Msza św., w czasie której homilię wygłosił Inspektor z Warszawy ks. Andrzej Wujek. Po kolacji, w czasie tzw. rodzinnego wieczoru, przedstawiciele salezjanów i salezjanek zaprezentowali krótko dzieła wychowawcze, które prowadzą we własnych inspektoriach. Następnie, uczestnicy zebrali się na wspólnych nieszporach, po których słówko wieczorne powiedział ks. Dariusz Bartocha, inspektor krakowski.

Ostatnim punktem programu w pierwszym dniu była projekcja filmu In Real Life (prod. Wielka Brytania 2013). Wprowadzenie do filmu przygotowała prof. UKSW dr hab. Monika Przybysz (zobacz fragment). Film przedstawia ważny problem współczesnego społeczeństwa jakim jest przeogromny wpływ Internetu na dzieci i młodzież. Zabierając widza z sypialni brytyjskiego nastolatka do Doliny Krzemowej reżyser Beeben Kidron próbuje pokazać w jaki sposób obietnica nieograniczonej i otwartej komunikacji staje się niejednokrotnie sposobem uwięzienia młodego człowieka i jego alienacji w realnym życiu.
W drugim dniu uczestnicy kongresu wysłuchali rano konferencji pani profesor Moniki Przybysz zatytułowanej Internet w szkole, szanse i zagrożenia.


Wśród poruszanych zagadnień znalazły się m.in. Zmiany w komunikacji międzypokoleniowej, Social media w ewangelizacji i duszpasterstwie, Facebook jako narzędzie do pracy zespołowej, Facebook jako narzędzie promocji i ewangelizacji, Twitter jako źródło informacji i formacji do komunikacji, Periscope i Facebook Live jako narzędzie transmisji w czasie rzeczywistym, Snapchat jako platforma dialogu z młodzieżą, Aplikacje mobilne i komunikacja mobilna, Szanse i zagrożenia (sexting) w mediach społecznościowych.

W południe uczestnicy zgromadzili się na Mszy św., której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Adam Popławski, wikariusz inspektora pilskiego. Komentując słowa z księgi Hioba (rozdz. 42) oraz Ewangelii (Łk 10,17-24) powiedział m.in.: „Hiob zmagał się nieustannie z pytaniami własnymi o sens przeżywanych wydarzeń. Musiał zadać sobie choćby takie pytanie: Czym to wszystko się zakończy? Czy zrealizuje się czarny scenariusz porażki bez nadziei? Bóg prowadzi jednak Hioba przez to dojmujące doświadczenie. W ten sposób wychowuje go do całkowitego zaufania Wszechmocnemu. (…) Zabiera mu wszystkie punkty oparcia, aby się oparł tylko na Nim. Hiob wychodzi ostatecznie zwycięsko z tego trudnego położenia (…) Całość tych rozważań możemy odnieść spokojnie do tych naszych spraw jako dyrektorów odpowiedzialnych za szkoły, bo przecież jesteśmy trochę właśnie na takim etapie. Jak to niektórzy czują, jesteśmy na takim zakręcie (nadchodząca reforma oświaty – przyp. KK). A w tym wszystkim mamy nie zatracić Ewangelii radości, do której zachęca nas Papież Franciszek. Bóg wniesie w nasze życie nadzieję, że dzięki Niemu sprostamy wszystkim zadaniom, które się w życiu pojawiają”.

Poobiednie obrady skoncentrowały się na prezentacji konkretnych sposób realizacji salezjańskiego systemu prewencyjnego. We wprowadzeniu do tematu przełożona inspektorii warszawskiej s. Lidia Strzelczyk przypomniała istotne elementy systemu wychowawczego przekazanego nam przez św. Jana Bosko. Jednym z prezentujących realizację systemu prewencyjnego w swojej placówce był ko. Karol Domagała z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Różanymstoku:


Pięknym podsumowaniem tego dnia był występ wychowanków z Różanegostoku podczas Wieczoru Rodzinnego. Warto nadmienić, iż w ten sposób chłopcy starają się m.in. zebrać pieniądze potrzebne na drogi lek dla chorego kolegi.


W ostatnim dniu kongresu uczestnicy zajęli się na wspólnym spotkaniu tematem samooceny salezjańskiego środowiska wychowawczego, szkolnego i zawodowego w Europie. Punktem odniesienia był przygotowany przez Komisję Szkoła Salezjańska w Europie SDB-FMA dokument o potrzebach szkolnictwa salezjańskiego w złożonej rzeczywistości europejskiej. Jest on w zamierzeniu autorów narzędziem, które ma służyć ujednoliceniu oraz inspirowaniu programu wychowawczego oraz wyborów wychowawczo-duszpasterskich, kulturalnych, dydaktycznych i organizacyjnych adresowanym do odpowiedzialnych za salezjańskie szkoły, przedszkola i ośrodki wychowawcze.

kongres-anna-swiatek

Mszy św. kończącej trzydniowy Kongres przewodniczył w niedzielne południe ks. Jarosław Pizoń, inspektor z Wrocławia (fragment kazania)

dsc05604