W dniach od 7 do 10 lutego br. w Monachium odbyło się europejskie spotkanie Delegatów Duszpasterstwa Młodzieżowego. Wzięło w nim udział 30 uczestników, którzy reprezentowali 17 europejskich krajów oraz ks. Simon Zakerian z Syrii, który podczas wieczornego słówka przedstawił aktualną sytuację w Syrii. Z Polski w spotkaniu uczestniczyli: ks. Przemysław Kawecki, ks. Mirosław Łobodziński, ks. Wojciech Krawczyk i ks. Maciej Sarbinowski. Większość sesji poświęcone było tematowi rodziny. Zarówno Kościół katolicki jak i nasze Zgromadzenie – chociażby poprzez ostatnią wiązankę Księdza Generała – wskazuje potrzebę przeprowadzenia pogłębionej i rzeczywistej refleksji na temat rodziny, aby podjąć następnie odpowiednie działania na rzecz rodzin szczególnie tych, które znajdują się w trudnej sytuacji. Dla nas salezjanów – co zostało wielokrotnie podkreślane podczas spotkania – wyzwaniem jest takie duszpasterstwo rodziny, by stanowiło  integralną część duszpasterstwa młodzieży. Wypracowany materiał będzie dobrym punktem wyjścia w przygotowaniu procesów ewangelizacyjno – wychowawczych dla naszych inspektorii. Poza pracą sesyjną ważnym elementem wspólnototwórczym były zarówno wieczorne „bawarskie” spotkania braterskie jak i wspólnotowe zwiedzanie Monachium. Kolejne spotkanie odbędzie się w przyszłym roku w Barcelonie.