11 marca w Środzie Śląskiej odbyły się rozgrywki w koszykówkę w ramach MINI PIM-u. Wzięło w nich udział około 130 zawodników z Poznania, Twardogóry, Sosnowca, Wrocławia (parafia Michała Archanioła i Chrystusa Króla), Sułowa i Środy Śląskiej. W najstarszej kategorii „L” rywalizowało ze sobą 6 drużyn, w kategorii „S” również 6 oraz w najmłodszej kategorii „M” – 5 drużyn. Rozpoczęliśmy Mszą św. w kościele p.w. św. Andrzeja Apostoła. Liturgię animowała służba liturgiczna oraz schola ze Środy. Eucharystii przewodniczył i słowo wygłosił ks. proboszcz Wiesław Pindel. Wraz z księdzem Barkiem Polańskim zadbali o to byśmy nie byli głodni. Pozostali współbracia ze średzkiej wspólnoty (ks. Adam Wiśniewski, ks. Mikołaj Wyczałek i ks. Daniel Podulka) służyli chłopcom w sakramencie spowiedzi oraz towarzyszyli na boisku w rozgrywkach, które odbyły się na sali liceum (przy ul. Wrocławskiej) i sali OSIR-u.


Bardzo serdecznie dziękujemy sędziom, personelowi szkoły oraz OSIR-u  i wszystkim którzy przyczynili się do pomyślnego przebiegu spotkania.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy postawy sportowej i osiągniętych wyników. Niech przeżyty wspólnie czas przyczyni się do wzrostu nie tylko siły fizycznej ale przede wszystkim duchowej, by stawać się każdego dnia dobrymi i prawdziwymi wojownikami samego Chrystusa, wzrastając w jego miłości i świadcząc o niej poprzez nasze świadectwo.

Wyniki rozgrywek przedstawiają się następująco:

MINI- PIM (koszykówka)

Kategoria M:
1 miejsce – Wrocław (Chrystus Król)  
2 miejsce – Sosnowiec
3 miejsce – Wrocław (Michał Archanioł)
4 miejsce – Środa Śląska

Kategoria S:
1 miejsce – Sułów
2 miejsce – Środa Śląska
3 miejsce – Wrocław (Michał Archanioł)

4 miejsce – Sosnowiec

Kategoria L

1 miejsce – Środa Śląska
2 miejsce – Wrocław (Michał Archanioł)
3 miejsce – Sułów
4 miejsce – Twardogóra 

KLASYFIKACJA GENERALNA

L.p. PARAFIA MiniPiM MLP MiniPiM MLS MiniPiM MLK SUMA
1. Wrocław (MA) 41 36 41 118
2. Środa Śląska 48 16 46 110
3. Sułów 23 36 33 92
4. Sosnowiec 18 23 41
5. Twardogóra 18 3 11 32
6. Wrocław (ChK) 8 23 31
7. Poznań 3 23 3 29
8. Lubin (MBCz) 26 26
9. Lubin (NSPJ) 18 18
10. Lubin (JB) 18 18
11. Wrocław (Op B) 18 18
12. Raszówka 8 8
13. Bukowice 3 3
14. Wrocław NSPJ 3 3
15. Międzybórz 3 3