Małgorzata Bogusz, Wrocław


23 czerwca 2017 roku zapisze się na trwałe w historii parafii Najświętszego Serca Jezusowego we Wrocławiu. W sercu miasta, w dniu uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa czwórka młodych ludzi została przyjęta do grona animatorów. Przez cały rok uczestniczyli w spotkaniach formacyjnych, angażowali się w zajęcia w Oratorium oraz jeździli na spotkania inspektorialne, aby na parafialnej mszy odpustowej złożyć przyrzeczenie. Młodzi animatorzy są owocami własnej pracy, ale przede wszystkim modlitwy wielu osób. W obecności parafian oraz salezjanów młodzi, ślubowali być „wiernymi chrześcijanami i uczciwymi obywatelami” oraz służyć dzieciom na wzór księdza Bosco. Nowi animatorzy na znak przyjęcia dostali koszulki oratoryjne. Msza odpustowa była również okazją, by podziękować księdzu Ryszardzie Sroce za pomoc i wsparcie w Oratorium.
Koniec roku szkolnego stał się również okazją do podziękowań i snucia wspólnych planów. Najlepszą okazją do tego stała się wspólna pizza i mecz siatkówki. Kolejnego dnia, nowo przyjęci animatorzy ruszyli na Szkołę Animatora Salezjańskiego do Tarnowskich Gór, aby przygotować się merytorycznie i duchowo do półkolonii letnich.