Ks. Inspektor Jarosław Pizoń SDB – przełożony salezjanów Inspektorii Wrocławskiej w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP w imieniu Kościoła ustanowił dziewięciu alumnów akolitami: Patryka Bombiaka, Patryka Chmielewskiego, Adama Cieślaka, Michała Kupińskiego, Aleksandra Mastalerza, Damiana Okroja, Pawła Pełkę, Adriana Srokę i Kamila Urawskiego. Pięciu z nich jest członkami Inspektorii Wrocławskiej.

Uroczysty dzień rozpoczął się wspólnotową jutrznią. O godzinie 11.00 salezjanie oraz zaproszeni goście zgromadzili się w kaplicy seminaryjnej, aby celebrować Mszę Świętą z okazji uroczystości Niepokalanego Poczęcia Maryi, posługi akolitatu oraz wspomnienia początku dzieła wychowawczego ks. Bosko, czyli początku oratorium.

Posługa akolity polega na „służbie przy stole Pańskim”. Akolici jako nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej mogą nie tylko pomagać w rozdawaniu jej w czasie Mszy świętej, ale także nieść ją chorym, a w czasie nieobecności diakona lub kapłana dokonać wystawienia Najświętszego Sakramentu do adoracji. Akolita ma służyć pomocą diakonom i kapłanom. Jest to wielkie wyróżnienie i godność we wspólnocie Kościoła. Przypomniał to kandydatom do akolitatu ksiądz Inspektor.

W tym kontekście, w sercach nowych akolitów, może powstać pytanie, czy są tej służby godni. Cały, wieloletni proces formacji miał na celu przygotować ich do tego i wierzymy głęboko, że tak właśnie jest. Wsparci modlitwą i obecnością najbliższych, rodziców, rodzeństwa, młodzieży i przyjaciół oraz licznie przybyłych współbraci, podejmą teraz nowe wyzwania, jakie towarzyszą podążającym za Chrystusem. Warto ich w tej drodze wesprzeć modlitwą.

Wzorem służby ma być Maryja, zawsze wierna Synowi, która poleca wszystkim wierzącym, aby „czynili wszystko, cokolwiek im powie” Jej Syn.

Adam Cieślak SDB, Damian Okroj SDB
Foto: Marcin Pikor SDB