Pierwsza Kapituła Młodych Inspektorii Wrocławskiej

28.12. – 29.12.2017 r.

W dniach 28.12. – 29.12.2017 r. w Twardogórze odbyła się pierwsza Kapituła Młodych, na którą zaproszeni zostali reprezentanci poszczególnych dzieł salezjańskich z inspektorii wrocławskiej. Organizacją tego wydarzenia zajęli się ks. Mirosław Łobodziński oraz Inspektorialna Rada Młodych. W pierwszym dniu Kapituły swą obecnością zaszczycił nas ks. Inspektor, który skierował swoje słowa do delegatów, a następnie otwarł obrady. W pierwszej ich części zostały przedstawione wyniki ankiet przygotowanych przez IRM. Miały one pomóc przy wyborze trzech głównych problemów, którymi powinni zająć się uczestnicy spotkania. Po rozmowach w komisjach i dyskusji w pełnym gremium, poprzez głosowanie dokonano wyboru trzech tematów obrad.

Kapituła pracowała w dwóch trybach – po obradach w komisjach wszyscy delegaci spotykali się i wspólnie dyskutowali na zebraniu plenarnym. Owocem każdej debaty było jej podsumowanie przez komisję redakcyjną, która opracowywała wnioski i wspólne ustalenia. Podczas trzech bloków tematycznych, Kapituła debatowała nad problemami dotyczącymi m.in.: byłych wychowanków salezjańskich, podziału etapów formacji i jej ujednoliceniu w całej inspektorii oraz nowej tematyki spotkań.

W ostatnim dniu obrad Kapituła mogła cieszyć się obecnością ks. Piotra Lorka – wikariusza inspektora. Po pracach w komisjach i opracowaniu ostatniego z wyznaczonych tematów, delegaci wysłuchali przygotowanego przez komisję redakcyjną podsumowania, a następnie sformułowano i przez aklamację przyjęto wypracowane przez Kapitułę wnioski, dotyczące trzech wybranych zagadnień.

Uczestnicy Kapituły wyrazili swoje zadowolenie z zorganizowanego spotkania. Szczególnie cenna okazała się możliwość przedyskutowania problemów młodzieży salezjańskiej, wymiana doświadczeń oraz nawiązanie nowych znajomości. Szczególne podziękowania należą się Salezjanom, którzy organizując Kapitułę, podkreślili chęć wsłuchania się w głos młodzieży.

Delegaci o Kapitule:


Kapituła młodych była niewątpliwie bardzo potrzebnym i pouczającym doświadczeniem dla nas wszystkich. Mimo ogólnych wniosków wysnutych z godzinnych dyskusji i obrad, każdy z nas wyciągnął coś dla siebie i swojego oratorium. Osobiście bardzo cieszę się że mogłem poznać sytuację innych oratoriów od środka. Dzięki temu wiem, czego brakuje w mojej wspólnocie i nad czym pracować, będąc animatorem starszym – mającym wpływ na chociażby formację młodszych animatorów czy kandydatów. Jestem wdzięczny wszystkim osobom spotkanym na kapitule za rozmowy, dzielenie się doświadczeniami. Dziękuję też IRM’owi i Ks. Mirosławowi za organizację tego wydarzenia.”

Jakub Rezler (przewodniczący Kapituły; Lubin)Jako studentka, mająca za sobą już kilka lat formacji salezjańskiej bardzo ucieszyłam się żywą dyskusją na temat byłych wychowanków salezjańskich. Skoro sami poruszamy ten problem i zastanawiamy się nad swoim miejscem i zadaniami to znaczy, że nie chcemy rozstawać się z Księdzem Bosko. Przy Nim dzieją się rzeczy niesamowite… Pan Bóg prowadzi nas do siebie, przemienia nas, stawia na naszej drodze wspaniałych ludzi… Warto o tym pamiętać, dziękować za to i zastanawiać się, co dalej…. nie tylko podczas Kapituły.”


Ewa Awzan (Poznań DA)


Czas Kapituły był momentem, kiedy mogliśmy się wymienić swoim doświadczeniem, omówić problemy, z jakimi borykamy się na co dzień w Oratorium i jak sobie z nimi radzimy. Ważnym elementem dla mnie, oczywiście oprócz poznania kolejnej grupy niesamowitych osób, była wspólna modlitwa z rówieśnikami, dla których Bóg jest tak samo ważny jak dla mnie. Zawsze po spotkaniach młodzieży salezjańskiej wracam do Oratorium zmotywowana i gotowa do zmian na lepsze. Dlatego też cieszę się, że wiedza jaką tam zdobyłam będzie wykorzystana do działań naszego Oratorium.”
Karolina Adamus (Dąbrowa Górnicza)

“Od samego początku idea Kapituły Młodych wydawała mi się bardzo dobrym pomysłem. Po owocnych obradach w komisjach i na zebraniu plenarnym przedstawicieli dzieł salezjańskich z inspektorii wrocławskiej wydaje mi się, że inicjatywa ta przyniosła oczekiwany rezultat. Była to świetna okazja do wyrażenia naszych opinii na tematy dotyczące nas samych. Dwa dni Kapituły to również wiele rozmów, dyskusji i wymiany doświadczeń pomiędzy jej uczestnikami. Cieszę się, że mogłem reprezentować swoją szkołę.”
Oskar Zgonina (wiceprzewodniczący Kapituły; Tarnowskie Góry)
“Czym dla mnie była kapituła młodych? Dzięki niej poznałem zalety i wady oratoriów, w których znajdują się moi przyjaciele z różnych miast. Wspólnymi siłami staraliśmy się rozwiązać problemy w naszych placówkach i wspólnotach. Był to dla nas czas pracy, ale także modlitwy i zabawy.”

Bartłomiej Włodarczyk (Częstochowa)

Napisali: Oskar Zgonina, Agata Oswald (TG), Sebastian Podstawski (Poznań)