Search Results for: koadiutor

SPOTKANIE SALEZJANÓW KOADIUTORÓW

Dzień 8 czerwca jest w Rodzinie Salezjańskiej naznaczony wspomnieniem bł. Stefana Sandora, węgierskiego salezjanina koadiutora, zamordowanego przez władze komunistyczne (zobacz film z beatyfikacji). Trzeba przyznać, że ta forma powołania salezjańskiego przeżywa obecnie poważny kryzys związany z liczebnym spadkiem kandydatów. Parafia pw. Wspomożenia Wiernych w Rumii gościła w swoich progach w dniach 3-6 czerwca 2014 roku salezjanów koadiutorów z Polski podczas corocznego zjazdu formacyjnego. Spotkanie było okazją do umocnienia więzi braterskich wśród współbraci, którzy na co dzień może nie są widoczni, ale z pokorą wypełniają swoje zadania we wspólnotach salezjańskich. W ciągu kilku dni współbracia koadiutorzy mieli okazję wysłuchać konferencji...

Read More

XXIX Pielgrzymka Braci Zakonnych na Jasną Górę i Spotkanie Formacyjne koadiutorów

  Dni od 2 do 4 marca 2011 roku to czas, który był przeżywany ze szczególnym akcentem położonym na powołanie braci zakonnych. Przybyli oni po raz 29 na Jasną Górę, by wspólnie modlić się i oddawać w opiekę Matki Bożej Częstochowskiej. Do Częstochowy na doroczną pielgrzymkę przybyło kilkuset zakonników z różnych zgromadzeń i zakonów z całej Polski. Dla współbraci salezjanów – koadiutorów Ogólnopolski Zjazd Braci Zakonnych został poszerzony o Spotkanie Formacyjne, które przedłużyło ich pobyt w tym pięknym miejscu. Program Pielgrzymki Braci Zakonnych na Jasną Górę zawierał w sobie takie punkty jak wspólna Eucharystia, Liturgia Godzin, Droga Krzyżowa wokół sanktuarium, Koronka do Miłosierdzia Bożego, Różaniec i Apel Jasnogórski. Wszystko to służyło pogłębieniu życia duchowego i budowaniu jedności chrześcijańskiej zgodnie z hasłem tegorocznej pielgrzymki – „Aby wszyscy Bracia stanowili jedno w Chrystusie”. Podczas Mszy Świętej rozpoczynającej spotkanie przewodniczył liturgii metropolita poznański, abp Stanisław Gądecki. W homilii ukazał bardzo wnikliwie, czym jest powołanie chrześcijańskie do braterstwa i jak je przedstawiają księgi biblijne oraz inne dzieła teologiczne. Podkreślił on, iż braterstwo w ujęciu Nowego Testamentu odnosi się do wszystkich wierzących, bracia zaś są charakterystycznym znakiem komunii w Kościele na wzór miłości Chrystusa do każdego człowieka. Przybyli na spotkanie bracia zakonni mogli wysłuchać również konferencji wygłoszonych w auli Ojca Augustyna Kordeckiego na temat sylwetki bł. Ks. Jerzego Popiełuszki oraz aktualnej kondycji życia zakonnego w świecie. Zgromadzeni licznie zakonnicy mogli również usłyszeć informacje na...

Read More

Koadiutor też salezjanin – wywiad z najmłodszym koadiutorem w Polsce

Kapituła 26. Towarzystwa Salezjańskiego stwierdza że „ksiądz Bosko pragnął, aby Zgromadzenie charakteryzowało się komplementarną obecnością salezjanów laików i salezjanów kapłanów”. O tym jak to jest być salezjaninem-laikiem, kl. Michał Kupiński rozmawia z koadiutorem Sebastianem Marciszem. kl. Michał Kupiński: Sebastianie, w Seminarium Salezjanów w Lądzie nad Wartą jesteś jedynym koadiutorem. Czy mógłbyś powiedzieć kto to jest koadiutor, i czym różni się od zwykłego kleryka? ko. Sebastian Marcisz: Od kleryka różni się na pewno tym, że nim nie jest. Kto to jest koadiutor? To zakonnik, który nigdy nie będzie miał święceń kapłańskich, nigdy ich nie przyjmie. Zawsze będzie bratem zakonnym. M.K:  W takim razie czy twoja formacja różni się od formacji kleryckiej? S. M: Na tym etapie, na którym jestem teraz (studentat filozoficzny),  nasza formacja nie różni się niczym. Natomiast  po  asystencji na pewno będzie się różniła. Klerycy będą studiowali teologię. Ja zapewne będę studiował coś innego. Co to będzie? W tym momencie nie potrafię powiedzieć. M.K: Jak kształtowało się twoje powołanie? Czy była jakaś postać koadiutora, która wpłynęła na twój wybór? S. M:  Moje powołanie kształtowało się przy kapłanach… Nie od razu wiedziałem, że w zgromadzeniu salezjańskim są koadiutorzy. Oczywiście tych koadiutorów potem poznałem. Natomiast muszę przyznać, że nie zwróciłem szczególnie na to uwagi. Może taż dlatego, że nie od razu nad tym powołaniem się zastanawiałem. Po prostu nie interesowało mnie to tak naprawdę. Współpracowałem z kapłanami,  od nich przyjmowałem...

Read More

KOADIUTOR: SALEZJAŃSKI MODEL BRATA ZAKONNEGO

Rodzina Salezjańska obchodziła niedawno wspomnienie bł. Artemide Zatti, salezjanina. To jeden z tych niewielu współbraci salezjanów, którzy zdecydowali się nie przyjmować święceń kapłańskich w zgromadzeniu. Wprawdzie podobno chciał on zostać księdzem, a jedynie okoliczności mu przeszkodziły, niemniej jednak pozostaje on postacią, dzięki której zgromadzenie prezentuje salezjańską formę życia braci zakonnych. Ze względu na to, iż ogół społeczeństwa słabo rozumienie specyfikę życia tzw. koadiutorów, chcę w kilku punktach przedstawić to, co moim zdaniem najistotniejsze. Po pierwsze, sprawa określenia osoby. „Koadiutor” to słowo zupełnie obce w naszym kraju. Nic nie mówi o osobie, którą w ten sposób się określa. Co nam zatem pozostaje? Chyba wyrażenie „brat zakonny”. Ksiądz Bosko proponował, aby do koadiutorów zwracać się przez „pan”, a nie „brat”. Myślę jednak, że propozycje księdza Bosko były uwarunkowane okolicznościami, w jakich przyszło mu żyć. Zgromadzenie salezjańskie musiało w pewnie sposób zamanifestować swoją „świeckość”, aby móc w ogóle działać. Dziś, po niemal dwustu latach, mamy sytuację w Europie zgoła inną. Tej świeckości jest wręcz za dużo a brakuje nam odniesień „sakralnych”. Może zatem nadszedł czas, aby jednak forma „brat zakonny” stała się formą właściwą, zamiast takiego nie zakonnego  „pan”. Moje codzienne doświadczenie podpowiada mi, że forma „brat” jest zdecydowanie lepsza. Po drugie, po co koadiutorzy? W Polsce od wielu lat mamy bardzo mało braci salezjanów, a ponadto, spełniali oni niejednokrotnie funkcje mniej istotne i pozostawali w cieniu DZIAŁALOŚCI ZGROMADZENIA. W tym czasie...

Read More

Kategorie

Archiwa

PRO-LIFE