DSC09595Kompleksowa pomoc w stawaniu się dojrzałym mężczyzną i katolikiem, zdolnym do realizacji swojej życiowej misji.

 

 

Dojrzały mężczyzna:

  • przypomina Jezusa – najwspanialszy wzór męskości. Jezus był odważny, silny psychicznie i fizycznie, podjął swoją życiową misję i ją w pełni zrealizował. Jezus miał ogromny wpływ na świat (zbawił go).  Jezus będąc silnym, umiał troszczyć się o słabych. Doświadczając słabości nie przestawał był niezłomnym. Miał wiele wspaniałych przyjaźni: zarówno z kobietami jak i mężczyznami, biednymi i bogatymi. Umiał wejść w głęboką relację z każdym. Był zdecydowany, rozumiejący świat wokół siebie. Jego towarzystwa szukali ludzie słabi i chorzy, a bali się Go ludzie zakłamani, cyniczni.  Ludzie mający swoje rodziny, biznesy i ważne sprawy do zrobienia, potrafili to wszystko porzucić i pójść za Nim. Jezus jest kimś fascynującym.
  • to syn umiłowany Ojca, czerpiący mądrość i siły od Niego. Dlatego uczymy młodych chłopców kontaktu z Bogiem, owocnego korzystania z sakramentów, słuchania i rozpoznawania Jego głosu w swoim życiu.DSC09062
  • realizuje swoją życiową misjęW kontakcie z Bogiem, odnajdujemy w sobie Jego pragnienia. Wierzymy, że Jego wola to najlepszy plan na nasze życie. Jego marzenia względem nas są niebanalne,  śmiałe i wymagające. Ale równocześnie strasznie ciekawe, rozwijające i rodzące dobre owoce, gdy się je podejmuje.  Dlatego uczymy wychowanków brać swoje życie w swoje ręce i kierować nim, tak jak wymarzył sobie Najwspanialszy.
  • umie odnaleźć się w złożoności współczesnego świata. Umie odróżniać dobro od zła, fikcję od rzeczywistości, prawdę od fałszu. Dojrzały mężczyzna nie ucieka od problemów współczesności ale razem z innymi rozumnie włącza się w ich rozwiązanie. Dlatego na FSM-ach zajmujemy się również rozwojem obywatelskim, patriotycznym, społecznym.
  • osoba o zdrowej i silnej psychice, rozumiejąca samego siebie, swój wewnętrzny świat, panująca nad nim. W FSM-ach poświęcamy  czas i uwagę uzdrawianiu tego co w nas niedomaga, rozwijaniu kompetencji psychologicznych: asertywności, komunikacji, autorefleksji itd…DSC09332
  • ktoś odważny, silny, zdrowy cieleśnie. FSM to także szansa rozwoju fizycznego poprzez: górskie wycieczki, gry terenowe, gry zespołowe.
  • nigdy nie przestaje się rozwijać.