MGS (Movimento Giovanile Salesiano) to Salezjański Ruch Młodzieżowy. Gromadzi on młodzież salezjańską z całego świata, która mimo odległości geograficznych ma wspólne odniesienie jakim jest duchowość salezjańska. MGS daje okazję do tworzenia rozmaitych inicjatyw na skalę światową, krajową, czy też lokalną. Chodzi tu o realizację salezjańskiej duchowości młodzieżowej w codziennym życiu. To wreszcie potrzeba tworzenia wspólnoty wśród młodych w Polsce i na świecie. Warto podkreślić, że Salezjański Ruch Młodzieżowy wyrósł nie jako inicjatywa Salezjanów czy Salezjanek, lecz powstał z potrzeby serc młodych ludzi. Obecnie MGS skupia w sobie wiele rozmaitych grup, która w różnym stopniu realizują charyzmat salezjański.

Kilka fotek z MGS-u we  Wrocławiu (2013)