Search Results for: koadiutor

POWOŁANIE

Witaj! Na tej stronie znajdziesz podstawowe informacje dotyczące sprawy powołania. Mamy nadzieję, że pomogą Ci one w określeniu tego, jaką decyzję podjąć. Jesteśmy salezjanami. Większość z nas to księża, ale spotkasz w naszym zgromadzeniu zakonnym również braci zwanych koadiutorami. Strojem księdza jest sutanna, bracia natomiast nie mają habitów czy sutann. Rozpoznanie powołania życiowego nie jest łatwą sprawą. Trzeba poświęcić dużo czasu na modlitwę. Warto rozmawiać z tymi, którzy już rozpoznali swoje powołania. W naszej Inspektorii (prowincji) odpowiedzialnym za kontakty z kandydatami jest ks. Tomasz Hawrylewicz SDB. Mieszka we Wrocławiu: Plac Grunwaldzki 3 50-377 WROCŁAW 662 136 587 U księdza Tomka uzyskasz wszystkie informacja, m.in. jakie dokumenty musisz przygotować zgłaszając się do tzw. prenowicjatu.  W ciągu roku organizujemy spotkania, w czasie których pomagamy rozpoznawać powołanie. Zachęcamy Cię do skorzystania z Formacyjnych Spotkań Młodych (wejdź). Jeśli zdecydujesz się na dalsze kroki w rozpoznawaniu życiowej drogi, to proponujemy Ci rekolekcje powołaniowe na początku czerwca. Jeśli wcześniej (luty/marzec) zgłosiłeś księdzu Tomaszowi chęć rozpoczęcia prenowicjatu, to po czerwcowym spotkaniu możesz rozpocząć tzw. stacjonarny prenowicjat w czasie wakacji. Gdy uznasz, że chcesz kontynuować drogę powołania salezjańskiego, to składasz podanie o przyjęcie do nowicjatu. NOWICJAT MIEŚCI SIĘ W KOPCU K/CZĘSTOCHOWY (wejdź) I TRWA JEDEN ROK. Po zakończeniu nowicjatu składamy pierwsze śluby zakonne (czasowe na jeden rok), a kandydaci na kapłanów otrzymują sutannę. Dalsza droga formacji odbywa się w seminarium: dwa lata w Lądzie (wejdź) i cztery lata w Krakowie...

Read More

Dlaczego ksiądz?

Nazywam się Marcin Giemzik, jestem od roku alumnem salezjańskiego studentatu filozoficznego w Lądzie i chciałbym się z Wami podzielić świadectwem na temat mojego powołania. Zostałem poproszony przez brata Karola, abym napisał dlaczego chcę być salezjaninem księdzem, a nie koadiutorem. Otóż ciężko mi jednoznacznie powiedzieć dlaczego, tak samo jak trudno by mi było jeszcze rok temu odpowiedzieć na pytanie: ,,Dlaczego chcesz być salezjaninem?”. Teraz powoli rozumiem sens tej drogi, do której wezwał mnie Pan. Pozwólcie, że opiszę pokrótce historię mojego powołania. Gdy kończyłem podstawówkę, zapragnąłem pójść do Gimnazjum Salezjańskiego w Lubinie, choć nie miałem żadnej pewności, że tam się dostanę. I co? Przyjęto mnie, choć inni moi koledzy z lepszymi ocenami  nie dostali się. Potem wybór liceum. Postanowiłem pójść znowuż do szkoły salezjańskiej i nie zawiodłem się. Po namowie przyjaciela, poszedłem w tym samym czasie w sierpniu 2007 roku na legnicką pieszą pielgrzymkę na Jasną Górę. Oczywiście pielgrzymowałem w 6 grupie salezjańskiej, a tematem pielgrzymki było ,,Nasze powołanie”. Wtedy zrozumiałem, ze Bóg daje mi Maryję, która pomoże mi rozeznać moje powołanie. Dwa lata później przyjąłem Szkaplerz Święty, powierzając swoje życie Maryi, by pomogła mi bez reszty oddać się Bogu. Pod koniec tego samego roku 2009 postanowiłem pojechać na FSM. Na tych spotkaniach byłem tylko 2 razy- raz po to, by mieć spokój od księdza, który od 2 lat mnie do tego namawiał, a potem z czystej ciekawości- a już zdążyłem...

Read More

Statystyczny salezjanin

Na zakończenie obrad Rady Generalnej zostały przedstawione i podane do wiadomości dane statystyczne dotyczące stanu Zgromadzenia Salezjańskiego w ubiegłym roku. Ogółem na świecie jest 15 560 salezjanów. Na tę ogólną liczbę składa się 15 439 profesów, do których dochodzi 414 nowicjuszy i 121 biskupów; w tym zestawieniu nie jest uwzględniony ks. Daniel Sturla, który został mianowany biskupem pomocniczym Montevideo w dniu 10 grudnia, ale jeszcze nie został konsekrowany. Wśród profesów wieczystych znajduje się 1609 salezjanów koadiutorów (12,1% całości), podczas gdy salezjanów kapłanów – 10 433 (67,6%). Ogólnie biorąc, wzrasta liczba salezjanów w Regionach Azja Południowa, Azja Wschodnia-Oceania oraz Afryka-Madagaskar, podczas gdy maleje...

Read More

Statystyki zakonne – ciekawa rzecz

Wczorajszy Dzień Życia Konsekrowanego stał się okazją do publikacji statystyk Kościoła i Salezjanów. Oto niektóre cyfry. W całym Kościele żyje obecnie 739 068 sióstr zakonnych 54 000 braci zakonnych 127 100 księży zakonnych wśród nich – salezjanów 15 763 wszystkich SDB 15 163 profesów – SDB na ślubach zak. w tym 12 789 profesów wieczystych oraz 2 374 profesów czasowych wśród nich: 10 507 księży 1 91 5 braci koadiutorów 119 biskupów, abp, kard. 481 nowicjuszów A  jak jest w naszej inspektorii wrocławskiej? już wkrótce więcej danych Jak jest świadomość przeciętnego Polaka o życiu zakonnym? Co piąty Polak nie wie, jakie jest znaczenie zakonów w Kościele. Przeciętny Polak najczęściej kojarzy zakon z działalnością charytatywną (16%) oraz szeroko pojętą ewangelizacją (14%). Dla co dziesiątego Polaka zakony przede wszystkim: „modlą się, pokutują i wypraszają łaski dla Kościoła”. 2 lutego Kościół obchodzi Dzień Życia Konsekrowanego. Zakony, podobnie jak Kościół, posiadają swoją zewnętrzną strukturę, ale nie ona stanowi o ich szczególnym znaczeniu w życiu Kościoła. W oficjalnej strukturze Kościoła występują dwa stany: duchownych i świeckich. Zakony nie są trzecim stanem w tej strukturze, ale jak określają to oficjalne wypowiedzi Kościoła: „należą do życia i świętości Kościoła”. Przedstawia to od strony doktrynalnej teologia życia zakonnego. Zewnętrzna struktura zakonów jest bardzo rozmaita i w pewnym skrócie ukazuje ją oficjalny podział życia zakonnego na instytuty życia konsekrowanego oraz stowarzyszenia życia apostolskiego, zarówno dla mężczyzn, jak i...

Read More

Kategorie

Archiwa

PRO-LIFE