Duchowość salezjańska, mająca swoje źródło w doświadczeniu życiowym św. Jana Bosko (1815-1888) stanowi dziś „serce” wielu grup w Kościele tworzących Rodzinę Salezjańską. Należą do niej:

Apostołki Świętej Rodziny, Byli Wychowankowie Salezjańscy, Córki Bożego Zbawiciela, Córki Królowania Maryi Niepokalanej, Córki Maryi Wspomożycielki Wiernych, Córki Najświętszych Serc Jezusa i Maryi, Nowa Pieśń, Ochotnicy Księdza Bosko, Ochotniczki Księdza Bosko, Salezjanie Księdza Bosko, Salezjanie Współpracownicy, Salezjanki Oblatki Serca Jezusa, Salezjańskie Stowarzyszenie Kobiet, Siostry Jezusa Młodzieńca, Siostry Katechetki Maryi Niepokalanej i Wspomożycielki Wiernych, Siostry Maryi Wspomożycielki Wiernych, Siostry Miłości, Siostry Misjonarki Maryi Wspomożycielki, Siostry Służebniczki Niepokalanego Serca Maryi, Siostry Wizytki Księdza Bosko, Siostry Zwiastunki Pana, Stowarzyszenie Maryi Wspomożycielki, Świadkowie Zmartwychwstałego, Uczniowie, Wspólnota Posłannictwa Księdza Bosko, Zgromadzenie Sióstr Świętego Michała Archanioła, Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstania, Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła, Bractwo Kontemplacyjne Maryi z Nazaretu

Bezpośrednio od księdza Bosko pochodzą Salezjanie Księdza Bosko, Córki Maryi Wspomożycielki (siostry salezjanki) oraz Salezjanie Współpracownicy (sws.salezjanie.pl).

W Polsce istnieje obecnie 7 gałęzi RS zrzeszających ponad 4000 członków. Są to:
Salezjanie Ks. Bosko, Córki Maryi Wspomożycielki (Salezjanki) CMW, Stowarzyszenie Salezjanów Współpracowników SSW, Stowarzyszenie Byłych Wychowanków BWS, Instytut Ochotniczek Ks. Bosko VDB, Stowarzyszenie Maryi Wspomożycielki Wiernych ADMA, Zgromadzenie św. Michała Archanioła CSMA

„Niewielkie siły, kiedy się zjednoczą, stają się potęgą” (ks. Bosko)