Szkoła Animatora Salezjańskiego jest czterostopniowym kursem wychowawczym przede wszystkim dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, którzy wspaniałomyślnie włączają się w działalność lokalnych oratoriów salezjańskich. Każdego roku animator może zrealizować jeden poziom kończąc udział w tygodniowych zajęciach wewnętrznym egzaminem.
W zamyśle organizatorów SAS jest propozycją poszerzenia swoich umiejętności i wiedzy z zakresu animacji pracy oratoryjnej z dziećmi i młodzieżą. Dotychczasowe doświadczenie SAS-u pokazuje, że dla części uczestników staje się to impulsem do podjęcia studiów pogłębiających zdobywane na kursach umiejętności i wiedzę. Cieszymy się już z faktu, że do grona prowadzących zajęcia SAS-owe dołączyli po studiach (lub w ich trakcie) dawni uczestnicy.

SAS 2015

ZAJĘCIA W PRACOWNI CERAMICZNEJ NA STOPNIU TRZECIM

Przebieg Szkoły Animatora Salezjańskiego:
stopień 1: kurs rekreacji ruchowej oraz warsztaty „Praca nad sobą”
stopień 2: kurs w pracowni artystycznej oraz zajęcia z zakresu dynamiki grupy i kształtowania umiejętności wychowawczych
stopień 3: kurs w pracowni ceramicznej oraz zajęcia psychologiczne
stopień 4: kurs z zakresu systemu zapobiegawczego św. Jana Bosko

SAS 2015_12

KURS REKREACJI RUCHOWEJ NA STOPNIU PIERWSZYM

Osobne warsztaty (poza systemem czterech stopni): muzyczne oraz kurs dla lektorów i ceremoniarzy w liturgii.

Szkoła Animatora Salezjańskiego to środowisko kształtowania młodych ludzi w dziedzinie wychowania. Zajęcia odbywają się w pierwszym tygodniu wakacji. 

SAS_2015

ZAJĘCIA „PRACA NAD SOBĄ” NA STOPNIU PIERWSZYM

Film o SAS-ie 2014