Święcenia kapłańskie

19 maja był dla salezjańskiej Polski dniem święceń kapłańskich. Diakoni kończący swoją formację w Wyższym Seminarium Duchowym Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie rozjechali się do swoich inspektorii, by tam przyjąć święcenia...

Read More