Uroczystość ks. Jana Bosko w dekanacie Chocianów

ks M. Majewski31.stycznia w Chocianowie odbyła się uroczystość ku czci ks. Jana Bosko. Uczestniczyli w niej licznie zgromadzeni duchowni dekanatu. Mszy św. przewodniczył ks. dr Mariusz Majewski – sekretarz Biskupa Legnickiego. W swoim kazaniu ksiądz Mariusz mówił o roku 200-lecia urodzin św. Jana Bosko oraz o roku Życia Konsekrowanego ogłoszonym przez Papieża Franciszka. Natomiast ks. Bosko i Salezjanów wspominał przez pryzmat pielgrzymek i szkolnictwa salezjańskiego. Nawiązał również do metody wychowawczej, jaką pozostawił po sobie ks. Bosko, czyli do szkoły, która nosi nazwę „systemu uprzedzającego”. Dla przypomnienia warto nadmienić, iż system ten jest oparty na wolnej woli, nie toleruje przymusu, wychowawcy szanują młodych ludzi, są Im bliscy i wspierają Ich na drodze autentycznego wzrastania. Wśród zasług ks. Jana Bosko wymienia się również uwspółcześnienie ascezy katolickiej, czyli udostępnienie jej jak najszerszej warstwie wiernych Kościoła. Przypomniał nam również o tym, że św. Jan Bosko był ojcem i nauczycielem młodzieży, kierującym się miłością, troszczącym się o zbawienie bliźnich oraz zajmującym się głównie służeniem Bogu. Ponadto zwrócił także uwagę na fakt, że jeśli autentycznie pragniemy prawdziwego dobra dla naszych wychowanków winniśmy się zawsze kierować miłością, w pracy, w nauce, w posłudze kapłańskiej, w małżeństwie – zawsze pamiętajmy o miłości.

Wieczór chwały

sen z 9 rokuW tym uroczystym dniu po mszy św. został zorganizowany wieczór chwały ku uczczeniu św. Jana Bosko. W wieczorze tym wzięła udział schola „Zjednoczeni w Duchu Świętym” oraz młodzież z naszej parafii. Była do tego potrójna okazja. Pierwszą okazją była Uroczystość Księdza Bosko, dzień jego narodzin dla nieba. Dzień wielkiej radości dla salezjanów z całego świata. Drugą okazją był jubileusz dwustulecia urodzin Księdza Bosko. Przygotowania trwały już od kilku lat, dzięki nim przypomnieliśmy sobie duchowość, pedagogikę, historię oraz peregrynację relikwii tego wielkiego Przyjaciela młodzieży. Trzecią okazją był Rok Życia konsekrowanego, ogłoszony przez papieża Franciszka. Na koniec ks. Krzysztof w imieniu wszystkich zakonników prosił o modlitwę za salezjanów, aby wciąż wiernie kroczyli drogą wytyczoną przez swojego Założyciela. Było to spotkanie słowno-muzyczne połączone z modlitwą. W czasie tego spotkania młodzież parafii przedstawiała scenki z życia ks. Bosko, m.in. sen z 9 roku życia oraz spotkanie z Bartłomiejem Garellim, który dał początek oratorium. Wieczór był niezwykle magiczny, muzyka, śpiew i modlitwa stworzyły niepowtarzalny nastrój, który udzielił się wszystkim uczestnikom. Myślę, że na długo pozostanie w naszych sercach i umysłach, a każdy, kto wziął w nim udział będzie starał się kierować w życiu miłością tak jak ks. Bosko.

Ks. Krzysztof Smardzewski